บริษัท เอ็นพี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริการงานด้านวิศวกรรมและบริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยทีมงานวิศวกรผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร และวิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมงานบริการหลังการขายโดย ช่างผู้ชำนาญและทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมมากกว่า  10  ปี พร้อมบริการ 24 ชั่วโมง  บริการสะดวก รวดเร็ว ทันใจ ในราคาเป็นกันเอง ให้บริการและคำปรึกษาที่ถูกต้อง โดยการบริการครอบคลุมดังนี้

 

สินค้าของเรา

•      จำหน่ายรอกโซ่ รอกสลิง รอกมือสาว อะไหล่ อุปกรณ์ช่วยยก อุปกรณ์ไฟฟ้างานเครนทุกชนิด ฯลฯ

•      จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แบบครบวงจร

•      จำหน่ายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทุกชนิด

 

บริการงานด้านวิศวกรรม

•     บริการรับออกแบบและติดตั้งรอก เครน/ลิฟท์ไฟฟ้า

•     บริการตรวจสอบและทดสอบเครนและลิฟท์ พร้อมออกใบรับรองความปลอดภัย  ปจ.1 และ ปจ.2

•     บริการซ่อมรอกเครน/ ลิฟท์ไฟฟ้า โอเวอร์ฮอล ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง (บริการ 24 ชั่วโมง)

•     บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมไปถึงงานแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า เช่น งานคอนโทรล ATS งานแก้ปัญหาค่า PF

•     บริการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน

•     บริการตรวจสอบอาคารประจำปี โดยวิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร

•     บริการตรวจสอบรถโฟคลิฟท์ ติดแก๊ส LPG

•     บริการตรวจสอบถังลม ถังรับแรงดัน Once  Through  Boiler

•     บริการตรวจสอบปั๊มดับเพลิง (Fire Pump)

•     บริการตรวจสอบรับรองระบบทำความเย็นสำหรับห้องเย็น

 

บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน  ตามหลักสูตรดังนี้

•     หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)

•     หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

•     หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

•     หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่

•     หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

•     หลักสูตร การตระหนักถึงอันตราย และจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถยก (โฟคลิฟท์)

•     หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ผู้บังคับ ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณ)

            หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ยินดีน้อมรับและให้บริการแก่ท่านโดยเร็ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็นพี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 


เกียวกับเรา | ติดต่อเรา | เข้าสู่ระบบ


© 2018 บริษัท เอ็นพี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | Develop By m2010thai.com