บริการงานอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

บริการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน  ตามหลักสูตรดังนี้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  (จป.หัวหน้างาน)

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

• อบรมพนักงานใหม่

การตระหนักถึงอันตราย และจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถยก (โฟคลิฟท์)

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ผู้บังคับ ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น)


อบรมนอกสถานที่  ( Public Training )

 

อบรมในสถานที่  (In House Training)


เกียวกับเรา | ติดต่อเรา | เข้าสู่ระบบ


© 2018 บริษัท เอ็นพี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | Develop By m2010thai.com