บริการซ่อมรอกเครน/ ลิฟท์ไฟฟ้า โอเวอร์ฮอล ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง (บริการ 24 ชั่วโมง)

โอเวอร์ฮอล รอกโซ่ไฟฟ้า  ขนาด 2 ตัน

 

รื้อเปลี่ยนรางวิ่งทางยาว 180 เมตร

 

 เปลี่ยนมอเตอร์ควบคุม ขึ้น - ลง


 เปลี่ยนสลิงสำหรับรอกลิฟท์ไฟฟ้า

 

 ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์ไฟฟ้า

 

 รื้อเปลี่ยนระบบไฟฟ้าทางยาวและติดตั้งตู้อินเวอร์เตอร์ควบคุมเครนวิ่งทางยาว

 

 ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนขณะปั้นจั่นทำงาน

 

 เปลี่ยนล้อเครนวิ่งทางยาว

 

 เปลี่ยนตะขอรอกสลิงไฟฟ้า

 

 

บริการตรวจสอบถังลม ถังรับแรงดัน Once Through Boiler

 

บริการตรวจสอบรถโฟคลิฟท์

 

บริการตรวจสอบรอกเครนและลิฟท์ไฟฟ้า

 

บริการทดสอบรอกเครนและลิฟท์ไฟฟ้า พร้อมออกใบรับรอง ปจ.1

 

บริการตรวจสอบและทดสอบรถเครน พร้อมออกใบรับรองความปลอดภัย  ปจ.2

 

บริการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า (PM)

 

บริการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า (THERMOSCAN)

 

บริการตรวจสอบอาคารประจำปี โดยวิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร

 

บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมไปถึงงานแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า เช่น งานคอนโทรล ATS งานแก้ปัญหาค่า PF

 

 

บริการรับออกแบบและติดตั้งรอก เครน/ลิฟท์ไฟฟ้า


เกียวกับเรา | ติดต่อเรา | เข้าสู่ระบบ


© 2018 บริษัท เอ็นพี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | Develop By m2010thai.com